2014 m. kovo 4 d., antradienis

KEISTI ŽMONĖS

http://www.muziejai.lt/Prev_vers/Kaisiadorys/paveikslai/uzgavenes2008.jpgSVEIKI!

UŽGAVĖNES ŠVENTĖME KAIME. ŠĖLAU KAIP NIEKAD.

O VAKARE, KAI VISI PAVARGĘ DEVINTĄ KARTĄ ŠVEITĖ LAŠINIUS, PRISIKLAUSIAU KEISTŲ DALYKŲ.

SENOVĖJE UŽGAVĖNĖS BŪDAVO ŠVENČIAMOS KOVO VIDURYJE, GALBŪT, PAVASARIO LYGIADIENIO METU. ŠVENTĖS TĘSDAVOSI BEVEIK SAVAITĘ, T. Y. NUO KETVIRTADIENIO IKI ANTRADIENIO.

UŽGAVĖNĖMS RUOŠTASI KAIP DIDELEI ŠVENTEI. SVARBIAUSIA – PERSIRENGTI NEĮPRASTAIS DRABUŽIAIS, VEIDĄ PASLĖPTI PO KAUKE. KIEKVIENAM REIKĖJO IŠRADINGUMO, KAD ATKREIPTŲ DĖMESĮ, KAD UŽ KITUS BŪTŲ JUOKINGESNIS.

KAUKES DROŽDAVO IŠ MEDŽIO, DARYDAVO IŠ SENO KAILIO, IŠ POPIERIAUS. VILKDAVOSI SENAIS IŠVIRKŠČIAIS KAILINIAIS, AUDAVOSI IŠVIRKŠČIOMIS KAILINĖMIS KELNĖMIS.
RENGDAVOSI SLAPČIOMIS, KAD KITI NEATPAŽINTŲ. TARP PERSIRENGĖLIŲ EIDAVO MOTERYS, APSIRĖDŽIUSIOS ELGETOMIS IR NEŠDAVOSI SUVYSTYTUS KŪDIKIUS.


DAŽNIAUSIAI KAUKĖS TURĖDAVO SENO, NEGRAŽAUS ŽMOGAUS BRUOŽŲ – BUVO IŠRYŠKINAMA NOSIS, IŠKREIPIAMA BEDANTĖ BURNA, ŽVAIROS AKYS. VIENOS KAUKĖS BŪDAVO SU DIDELĖMIS KUMPOMIS NOSIMIS, KITOS – VISAI BE JŲ. BET VISOS KAUKĖS, KOKIOS JOS BEBŪTŲ BAISIOS, TURĖJO ŠYPSOTIS.

ŽMONĖS PERSIRENGĖLIUS STENGĖSI APLIETI VANDENIU. KELIAUJANTYS IŠ TROBOS Į TROBĄ PERSIRENGĖLIAI KRĖTĖ ĮVAIRIAUSIUS POKŠTUS, DAINAVO, „VOGĖ“ IR REIKALAVO IŠPIRKOS, BEI KITOKIAIS BŪDAIS LINKSMINOSI IR LINKSMINO KITUS. GRIEŽDAVO ARMONIKA, PŪSDAVO RAGĄ, MUŠDAVO BŪGNĄ, DAUŽYDAVO BARŠKALUS, BARŠKINDAVO ŠAUKŠTAIS, PUODAIS, DAINUODAVO ĮVAIRIAS DAINAS.

SVARBIAUSIA BUVO MORĖS VEŽIOJIMAS. VEŽAMĄ MORĘ BANDYDAVO SUGAUTI GILTINĖ. JI, ŠVAISTYDAMASI DALGIU, SUKIODAVUSIS APIE MORĘ. PASIBAIGUS APEIGOMS, VAKARE PERSIRENGĖLIAI IŠVEŽDAVO MORĘ UŽ KAIMO IR JĄ SUNAIKINDAVO – SUDEGINDAVO ARBA PASKANDINDAVO. JOS MIRTIS PRANAŠAUDAVO ŽIEMOS PABAIGĄ IR PAVASARIO PRADŽIĄ.

LAŠININIS BŪDAVO STORAS, SU LAŠINIŲ GABALU BURNOJE, KARTAIS SU KIAULĖS GALVOS KAUKE. KANAPINIS – LIESAS, APDRISKĘS, SKRYBĖLĘ SUSIJUOSĘS KANAPIŲ PLUOŠTU, SU KANAPINE VIRVE RANKOJE ARBA ANT GALVOS UŽSIDĖJĘS KANAPIŲ PĖDĄ AR VAINIKĄ, SU KANAPINIU BOTAGU BESUKANTIS APIE GALVĄ, NUSPURUSIAIS ŪSAIS, O RANKOSE TURĖJO ILGĄ LAZDĄ LAŠININIUI IŠ KAIMO VYTI. KANAPINIS SU LAŠININIU PAPRASTAI STUMDĖSI, GRŪMOJO VIENAS KITAM, KOL GALIAUSIAI KANAPINIS NUGALĖDAVO. JŲ GRUMTYNĖS VYKDAVO ĮVAIRIAUSIOSE VIETOSE – KAIMO GATVĖSE, KIEMUOSE, PATALPOSE – KAD TIK ŽMONĖS MATYTŲ.

LAŠININIS PO KAUTYNIŲ PAPRASTAI PABĖGDAVO.
NUGALĖTOJAS KANAPINIS DŽIAUGDAVOSI, KAD GAVĖNIA ATĖJO, KAD DABAR ŽMONĖS NUOLAT JĮ PRISIMINS IR MYLĖS, NES SAUSĄ MAISTĄ TEKS GARDINTI KANAPIŲ PIENU. IŠSITRAUKĘS IŠ KIŠENĖS BUTELIUKĄ KARTAUS IR SŪRAUS GĖRIMO IMDAVO VISUS VAIŠINTI, O IŠVAŽIUODAMAS PALIKDAVO, KAD VISAI GAVĖNIAI UŽTEKTŲ.

PER UŽGAVĖNES ŽMONĖS DAUG SUPDAVOSI IR VAŽINĖJOSI ROGĖMIS, ROGUTĖMIS, GELDOMIS IR KITKUO. VAŽINĖJO SENI IR JAUNI. ARKLIUS GERESNIUS PASIKINKYDAVO IR IŠPUOŠDAVO: IŠ KARČIŲ SUPINDAVO KASAS, ĮRIŠDAVO KASPINŲ, ANT KAKLŲ PAKABINDAVO VARPELIUS. YPAČ MĖGO VAŽINĖTIS VAIKAI. VAŽINĖDAVO RĖKAUDAMI, TRIUKŠMAUDAMI, DAINUODAMI, LAISTYDAMIESI VANDENIU. BUVO BŪTINA LANKYTI KAIMYNUS, KRĖSTI JUOKUS IR PATIEMS JUOKTIS.


SENOSIOS UŽGAVĖNĖS TĘSDAVOSI SAVAITĘ. BUVO NUSISTOVĖJUSI TAM TIKRA VALGYMO, UŽSIGAVĖJIMO TVARKA.
UŽGAVĖNES ŠVĘSTI PRADĖDAVO KETVIRTADIENĮ. JĮ VADINO „RIEBUSIS KETVERGAS“ IR VALGYDAVO KETURIS KARTUS. „RIEBŲJĮ PENKTADIENĮ“ SENIAU MĖSOS NEDUODAVO, NES PASNINKO DIENA, BET VALGĖ KIAUŠINIUS, SVIESTĄ, PIENIŠKUS PATIEKALUS PENKIS KARTUS PER DIENĄ. „RIEBŲJĮ ŠEŠTADIENĮ“ – ŠEŠIS KARTUS, „RIEBŲJĮ SEKMADIENĮ“ – SEPTYNIS KARTUS, „RIEBŲJĮ PIRMADIENĮ“ – AŠTUONIS KARTUS, O PASKUTINIĄJĄ UŽGAVĖNIŲ DIENĄ – „RIEBŲJĮ ANTRADIENĮ“ – DEVYNIS KARTUS. VALGYDAVO DAUGIAUSIAI RIEBIUS MĖSIŠKUS PATIEKALUS.

DABAR PER UŽGAVĖNES VALGOME BLYNUS. ANKSČIAU SVARBIAUSIAS VALGIS BŪDAVO ŠIUPINYS, KURĮ VIRDAVO IŠ KRUOPŲ, ŽIRNIŲ, PUPŲ, LAŠINIŲ IR MĖSOS. ŠIUPINYJE BŪDAVO IR KIAULĖS UODEGA.


O ŠIANDIEN VISUR TYLU. PIRMOJI PO UŽGAVĖNIŲ DIENA, TREČIADIENIS, VADINAMA PELENŲ DIENA ARBA PELENIJA. KIEK UŽGAVĖNĖS TRIUKŠMINGOS, TIEK PELENIJA RAMI.

PELENŲ DIENA BŪDAVO „JUODAS“ PASNINKAS. MOTERYS UŽSIVIRINDAVO VANDENS, IŠPLAUDAVO VISUS PUODUS, INDUS, ŠAUKŠTUS, NUŠVEISDAVO STALUS, KAD NIEKUR NEI TAUKŲ, NEI PIENO LAŠELIO NELIKTŲ. TĄ DIENĄ NEDIRBDAVO DIDELIŲ DARBŲ, TIK SMULKIUS BŪTINOS RUOŠOS DARBUS. IR ŠEIMININKĖMS SU VALGIU MAŽAI RŪPESČIO – IŠVERDA KRUOPAS, PADUODA KANAPIŲ ALIEJŲ IR VALGYKIT. TIK EINANTYS Į BAŽNYČIĄ KELDAVOSI ANKSČIAU.
PELENŲ DIENĄ VILKDAVO TRINKĄ ARBA KALADĘ. JĄ VILKDAVO PELENŲ RYTE ANKSČIAU ATSIKĖLUSIEJI. UŽNERIA VIRVĘ AR PANTĮ, Į PAT TROBĄ ĮVELKA IR SAKO: „KALADĘ ATVILKAU“. JEI RYTĄ ATĖJĘS KALADĖS NEATVELKA, – ATĖJĘS SU NELAIME. KAD SUNKŲ RĄSTGALĮ LAUKAN IŠVILKTŲ, VILKĖJĄ KUO NORS PAVAIŠINDAVO.

ŠTAI, KOKIE KEISTI BUVO ŽMONĖS SENOVĖJE...

http://www.straipsniai.lt/uzgavenes/puslapis/5315

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą