2014 m. balandžio 28 d., pirmadienis

SAULĖS ZUIKUTIS


SVEIKI!


ŠIANDIEN SUTIKAU TIKRĄ SAULĖS ZUIKUTĮ!

-->

AŠ PAGAVAU ANKSTŲ RYTĄ

SAULĖS ZUIKUTĮ MAŽYTĮ:
KREIVAS, JUOKINGAS VEIDELIS,
SAULĖS PRIPILTOS AUSELĖS.

- SAULĖTAS MIELAS ZUIKUTI,
AR TAU PATINKA ČIA BŪTI?

- TINKA PATINKA TAS NAMAS,

TIK NORIU GRĮŽT AŠ PAS MAMĄ!

- SAULĖS MAŽASIS SŪNELI,
AR TU NAMO RASI KELIĄ?
- RASIU. ANT SPINDULIO RAITAS

JOSIU PARJOSIU AŠ GREITAI!

ATVERIU SPINDULIUI LANGĄ -
SKRENDA ZUIKUTIS Į DANGŲ...
ŠYPSOSI SAYLĖ, DANGAUS KARALIENĖ -
META MAN SAULĖTĄ DIENĄ...
http://www.erlickas.eu/eiles/as-moku-augti-2003/saules-zuikutis/

2014 m. balandžio 25 d., penktadienis

GODUS ŠUO


SVEIKI!


ŠTAI, KOKIA ISTORIJA NUTIKO VIENAM ŠUNIUI.

ŠUO, RADĘS KAULĄ, NUDŽIUGĘS NUSITVĖRĖ JĮ IR BĖGA Į KRŪMUS GARDŽIAI PASISOTINTI. KRŪMAI BUVO UŽ UPELIO, IR ŠUNIUI REIKĖJO LIEPTU PER UPELĮ BĖGTI. BEEIDAMAS LIEPTU, PAMATĖ UPĖJE SAVO ŠEŠĖLĮ IR TARĖ, KAD VANDENY KITAS ŠUO KAULĄ NEŠĄS. ŠOKO JIS ANT KITO ŠUNS KAULO IŠVERŽTI, BET VANDENY JOKIO ŠUNS NEBUVO. TUO TARPU IR JO KAULAS VANDENIU NUPLAUKĖ. IR LIKO ŠUO BE KAULO. GODUS VISUOMET IR SAVO NETENKA.


K. SAKALAUSKAS – VANAGĖLIS

MAN LABAI PATINKA KLAUSYTIS IR APTARINĖTI. LOGOPEDĖ KLAUSINĖJA:
- AR PATIKO PASAKA?
- KAIP PRASIDĖJO PASAKA?
- KAIP BAIGĖSI?
- KOKIE PASAKOS VEIKĖJAI?
- KĄ REIŠKIA ŽODŽIAI "GODUS", "LIEPTAS"?
- KĄ REIŠKIA POSAKIAI "GARDŽIAI PASISOTINTI", "ŠOKO KAULO IŠVERŽTI"?

ILGIAUSIA APTARINĖJOME, KODĖL ŠUO NETEKO KAULO. MAN ATRODO, TAS ŠUO APSIKVAILINO.

2014 m. balandžio 23 d., trečiadienis

PAVASARIO ATOSTOGOS


SVEIKI!


ATOSTOGAUJU. PAS MANE SVEČIUOJASI VELYKŲ KIŠKIS PIŠKIS.JIS PASAKOJA LABAI SMAGIAS ISTORIJAS.


ANKSTŲ RYTĄ VELYKĖ ĖJO PER GIRIĄ, PRISĖDO IR UŽSNŪDO. IŠDYKĘ LAPINAI NUTEMPĖ MARGUČIŲ VAŽELĮ. REIKĖJO GEROKAI PAVARGTI, KOL ATRADO MARGUČIUS. SPĖKIT, KURIUO TAKU PIŠKIS ĖJO.


BET KELI MARGUČIAI IŠRIEDĖJO IR DINGO ŽOLĖSE.

PIŠKIS
PASIKVIETĖ DRAUGUS PAGALBON. AR ATPAŽĮSTATE ?
LINKSMINUOSI SU DRAUGAIS. NEPAMIRŠTU IR SAVO PRATIMŲ, NUOLAT PRAKTIKUOJUOSI.

2014 m. balandžio 21 d., pirmadienis

PROTEZAI


SVEIKI!

RIUKO MOČIUTĖ PAMETĖ DANTŲ PROTEZUS. JI ŠVEPLA IR PAINIOJA VISUS GARSUS.
MOČIUTĖ KALBA, O RIUKAS NIEKO NESUPRANTA.

- LIUKAI, KĄ SIANDIEN NUVEIKEI? - KLAUSIA MOČIUTĖ.
RIUKAS NEATSAKO.
- LIUKAI SUŠITVALKYK ŽAIŠLUŠ.
RIUKAS ĮNIKĘS ŽAIDŽIA.
- LIUKAI, AR VALGYŠI ŠRIUBĄ?
RIUKAS ŽVALGOSI, IEŠKODAMAS PELIUKO PO STALU AR SPINTELE.
- RIUKAI! KODĖL NEATŠAKAI? AR MANĘŠ NEGIRDI?!

RIUKAS LABAI NUSTEMBA:
- MOČIUTE, TU GI KALBI KAŽKOKIAM PELIUKUI...

MOČIUTĖ NET ATSISĖDA.
- TAI DABAR BE DANTŲ NIEKAŠ MANĘŠ NESUPLAŠ. KĄ DARYTI? - VISIŠKAI NUSIMINĖ MOČIUTĖ.

RIUKAS STAIGA PRISIMINĖ, KAI LOGOPEDĖ AIŠKINO, KAD TOKIAIS ATVEJAIS REIKIA PAKAITOMIS SAKYTI SKIEMENIS:

SA-ŠA, SO-ŠO, SŪ-ŠŪ, ŠE-SE, ŠĖ-SĖ...
AŠ-AS, ES-EŠ, OŠ-OŠ, YS-YŠ...
ŠAS-ŠES, ŠOS-ŠĖS, ŠŪS-ŠYS...

PASKUI ŽODŽIUS, KURIUOSE YRA VIENAS IŠ PAINIOJAMŲ GARSŲ:

SARGAS - ŠARKA, SAGA - ŠAKA, LESA - LAŠA, TRASA - TRĄŠA, VASARA - AŠARA, SAKALAI - ŠAKALIAI, SAGUTĖ - ŠAKUTĖ...

IR DAR SUNKESNIUS ŽODŽIUS, KURIUOSE YRA ABU PAINIOJAMI GARSAI:

ŠAKĖS, ŠALIKAS, ŠALMAS, ŠALTAS, ŠALTIS, ŠAPAS, ŠAULYS, ŠAUNUS, SAVIŠKIS, ŠAUKŠTAS, ŠAUKLYS, ŠLAPIAS, MIŠKAS, LAIŠKAS, MAIŠAS, PIEŠTUKAS, KARŠTAS, KUOKŠTAS, LAŠAS, ŠVARKAS, TAŠKAS, RAŠTAS, SUŠALO, SUŠLAPO, PIRŠTAS, ŠOKILADAS...

MOČIUTĖ LABAI STENGĖSI. PASKUI SUGALVOJO ŽAIDIMĄ.
- RIUKAI, TU KLAUSYK, AR AŠ GERAI SAKAU, AR BLOGAI. JEIGU BLOGAI PASAKAU, IŠTAISYK. LABAI DŽIAUGSIUOSI, JEI PADĖSI.

JI SAKĖ VISOKIUS ŽODŽIUS, O RIUKAS, JEI TIK PRIREIKĖ, JUOS TAISĖ:

ŠEIMININKAS, SEPETYS, SIRDIS, ŠERNAS, ŠESĖLIS, ŠERKŠNAS, ŠEŠKAŠ, ŠIAUDAS, ŠYPŠENA, VYŠNIOŠ, LAIŠKANEŠYS, KIŠKIS, KREPSINIS, VIEŠKELIS, SVIESA, SUŠILO, PUŠYNAŠ, ŠAŠKĖS, ŠVIEŠUŠ...

O VAKARE MOČIUTĖ UŽMINĖ RIUKUI MĮSLĘ:
ŠIMTĄ METŲ JI GYVENO,
KOL SULINKO IR PASENO.
STIKLO AKYS GRAUDŽIAI ŽIŪRI,
KAD ŠIAUDINĖ JOS KEPURĖ.
PIRKELĖ

ATSITIKO SMAGUS DALYKAS: MOČIUTĖ NIEKO NESUPAINIOJO, NES RADO DINGUSIUS DANTŲ PROTEZUS. JIE MAUDĖSI VANDENS STIKLINĖJE.


2014 m. balandžio 20 d., sekmadienis

SVEIKI SULAUKĘ ŠVENTŲ VELYKŲ!
http://saulespieva.blogspot.com/2010/04/su-svvelykom.html


-->
ŽALSVO PUMPURO PLYŠIMO,
MAŽO PAUKŠČIO SUGRĮŽIMO,
SIDABRINIO KATINUKO,
DEBESĖLIO BALTO PŪKO,
DŽIAUGSMO, SAULĖTŲ VELYKŲ
IR KITŲ GRAŽIŲ DALYKŲ!

2014 m. balandžio 18 d., penktadienis

PATI BAISIAUSIA PASAKA ARBA KAS PRIRIŠO LIEŽUVĮ?


SVEIKI.

LOGOPEDĖ SEKA VISOKIAS PASAKAS APIE LIEŽUVĖLĮ.

- GYVENO KARTĄ RAUSVAS LIEŽUVĖLIS. JIS BUVO LABAI LIŪDNAS, NES NEGALĖJO
NIEKUR IŠEITI. LŪPOS ŠYPSOJOSI, DANTUKAI ATSIVERDAVO, SAULYTĖ KVIESDAVO LIEŽUVĖLĮ PASIVAIKŠČIOT, BET JIS NEIDAVO, NES BUVO PRIRIŠTAS.

- TOKIOS BAISIOS PASAKOS DAR NEGIRDĖJAU! - PASAKIAU. - KAS DRĮSO PRIRIŠTI LIEŽUVĖLĮ?!

- NEPERTRAUKINĖK, IR VISKĄ SUŽINOSI, - PASAKĖ LOGOPEDĖ IR TOLIAU PASAKOJO.

- KAI LIEŽUVĖLIS IŠEINA PASIVAIKŠČIOT, PAKYLA Į KALNĄ, PO LIEŽUVIU MATOSI ODELĖ. TAI YRA LIEŽUVIO PASAITĖLIS ARBA POLIEŽUVINIS RAIŠTIS. JIS IR PRIRIŠO LIEŽUVĖLĮ.

- TAI KĄ DABAR LIEŽUVĖLIUI DARYTI? - PAKLAUSIAU.
- REIKĖS DARYTI PASAITĖLIO PRATAMPYMO MANKŠTĄ.


  • ATITRAUKTI LIEŽUVIO GALIUKĄ, GERKLĖJE DARYTI "KALNĄ".
  • STORU LIEŽUVIU SPAUSTI BURNOS ŠONUS. (DANTYS PRAŽIOTI.)
  • LIEŽUVĮ LAIKYTI KUO AUKŠČIAU PAKELTĄ. TĄ PASAITĖLĮ GLOSTYTI IŠ VIRŠAUS ŽEMYN, O PRIE ŠAKNIES NET SPUSTELĖTI LYG TEMPIANT.
  • PASAITĖLĮ GLOSTYTI AUKŠTYN, VIRŠUJE TRUPUTĮ SPUSTELINT.
  • PATRINTI, PAMAIGYTI LIEŽUVĮ ŠVARIAIS PIRŠTAIS IŠ VIENOS, PO TO IŠ KITOS PUSĖS.
  • IŠTRAUKTI LIEŽUVĮ, KIEK LEIDŽIA PASAITĖLIS. LIEŽUVĖLIS BANDO PABĖGTI IŠ PIRŠTŲ IR TRAUKIASI. (PASIGIRSTA LYG ARKLIUKO CAKTELĖJIMAS.)
  • PRIČIULPTI LIEŽUVĮ PRIE GOMURIO, LYG JOJANT ARKLIUKU, IR NEATITRAUKIANT ŽIOPČIOTI.
LOGOPEDĖ SAKO, KAD KARTAIS PASAITĖLĮ TRUPUTĮ SKAUDA, BET VERTA TAMPYTI, KAD LIEŽUVĖLIS GALĖTŲ IŠEIT PASIVAIKŠČIOTI IR PASISVEIKINTŲ SU SAULYTE.

2014 m. balandžio 16 d., trečiadienis

KAUKĖ


SVEIKI!


VAKAR ŠVENTĖME VAIVOS GIMTADIENĮ. ATĖJO RIUKAS IR PIEŠTUKAS, SUSIRINKO BEVEIK VISI MANO DRAUGAI.

KAI REIKĖJO VAIVĄ SVEIKINT, TAIP SUSIJAUDINAU, KAD VISOS GRAŽIOS MINTYS IŠSILAKSTĖ. PRISIMINIAU TIK TAI, KĄ PŪKUOTUKAS PASAKĖ APIE MEDŲ.
IR AŠ SUGALVOJAU:

- VALGYTI TORTĄ LABAI SMAGU, BET YRA TOKIA AKIMIRKA, PRIEŠ PAT VALGANT, KAI BŪNA DAR SMAGIAU, TIK AŠ NEŽINAU, KAIP JI VADINASI...
VISI LABAI JUOKĖSI IR SAKĖ, KAD MANO SVEIKINIMAS PATS GERIAUSIAS.

NORS NESU TUO TIKRAS...

SUVALGĖME TORTĄ. PASKUI PRASIMANĖME VISOKIŲ ŽAIDIMŲ.
MUS LINKSMINO KAŽKOKS KLOUNAS. BET AŠ BIJOJAU. MAN JIS VISAI NEPATIKO.

O NAKTĮ SAPNAVAU, KAD KLOUNAS ATĖJO IR VĖL MANE GĄSDINO. JIS LIEPĖ MAN UŽSIMERKT, ATSIMERKT IR BUVO VIS SU KITOKIA KAUKE.
KOŠMARAS...

RYTĄ TOS KAUKĖS JAU NEBEATRODĖ BAISIOS.
GALVOJU, KAD YRA DVI VIENODOS KAUKĖS. KĄ MANOT?

2014 m. balandžio 14 d., pirmadienis

GANDRAS IR VARLĖ


SVEIKI!

LOGOPEDĖ PASEKĖ MAN PASAKĄ.

VIRŠ DIDELĖS
RAUDONOS PIEVOS ILGAI SUKO RATUS ŽALIAS GANDRAS, PASKUI ĖMĖ IR NUSILEIDO. ŽINGSNIUOJA SAU GANDRAS, AUKŠTAI KELDAMAS KOJAS, LINGUODAMAS KETURKAMPĘ GALVĄ, BAKSNODAMAS ŽOLĘ SAVO TRUMPU BUKU SNAPU.
STAIGA PRIEŠ GANDRĄ IŠŠOKO DIDŽIULĖ VIOLETINĖ VARLĖ. GANDRAS LABAI IŠSIGANDO. O VARLĖ ŠOKTELĖJO, PLAČIAI IŠSIŽIOJO IR PRARIJO GANDRĄ.
A.MARKEVIČIUS

O PASKUI PAKLAUSĖ, AR PATIKO PASAKA.PASAKA TAI PATIKO, BET JAU VISIŠKA NESĄMONĖ. AŠ TAIP IR PASAKIAU.
LOGOPEDĖ NUSTEBO, KODĖL NESĄMONĖ.
O AŠ PASAKIAU, KAD ŽALIŲ GANDRŲ NEBŪNA IR JIE VARLIŲ NEBIJO!

TADA MAN REIKĖJO IŠDĖLIOTI PAVEIKSLĖLIUS TOKIA TVARKA, KAIP VISKAS VYKO PASAKOJE.
AŠ SUDĖJAU GERAI. BET SPALVOS MAN NEPATIKO.
LOGOPEDĖ TUOMET PAPRAŠĖ, KAD PASAKYČIAU, KAS PASAKOJE NEGERAI IR IŠTAISYČIAU.

PIRMIAUSIA, TAI NEBŪNA RAUDONOS PIEVOS. PIEVA ŽALIA.
IR GANDRAS NE ŽALIAS, O BALTAS SU JUODU. IR SU RAUDONU... KAIP TUO... SAPNU.
LOGOPEDĖ PASAKĖ:
- PIGI, NESAPNUOK.
- OI, SNAPU! - PASITAISIAU.
PASKUI DAR GANDRO SNAPAS ILGAS IR SMAILAS, O GALVA APVALI, TIK KAKLAS ILGAS.
O VARLĖS BŪNA MAŽOS IR NEGALI GANDRO PRARYT.

O PASKUI MES PASEKĖM TEISINGĄ PASAKĄ. DABAR PABANDYKIT IR JŪS.


LOGOPEDĖ PAKLAUSĖ:
- PIGI, O AR ESI MATĘS TIKRĄ GANDRĄ?
- TAIP! AŠ MATĘS! KASDIEN ŽIŪRIU, KĄ GANDRAI VEIKIA. JIE GYVENA DIDELIAM LIZDE. TEN PADĖJO PENKIS KIAUŠINIUS. DABAR PERI. ŽINOTE, KĄ TAI REIŠKIA? NEKANTRAUJU, KADA IŠSIRIS GANDRIUKAI.

ŠTAI MANO GANDRŲ ŠEIMYNA!
http://www.bociany.ittv.pl/aplet/index_wmp.php

2014 m. balandžio 13 d., sekmadienis

VERBINĖS


SVEIKI!


ŠIANDIEN LOGOPEDĖ PASAKOJO, KAD IŠAUŠUS VERBINIŲ RYTUI, ŽMONĖS RYKŠTELE AR KADAGIO ŠAKELE BUDINA UŽSIMIEGOJUSIUS, APSNŪDUSIUS, NESPĖJANČIUS SU ANKSTI KĖLUSIAIS. PUSIAU DAINUODAMI SAKO ORACIJAS: „NE AŠ PLAKU, VERBA PLAKA..."

AŠ NESUPRATAU, KAS TOS ORACIJOS. GAL KAŽKOKS YPATINGAS ORAS? PASIRODO, KAD TAI - VISOKIOS IŠKILMINGOS KALBOS, SAKOMOS PER YPATINGAS ŠVENTES.

VERBA - ATGIMSTANČIOS AUGMENIJOS, GAMTOS GYVYBINĖS JĖGOS SIMBOLIS. SAKO, KITOS TAUTOS IRGI PASITINKA PAVASARĮ, PAŠVENTINDAMOS SPROGSTANČIŲ PUMPURŲ ŠAKELĘ.

DZŪKIJOJE IR SUVALKIJOJE BAŽNYČIOJE ŠVENTINA KADAGIO (ĖGLIO) ŠAKELĖS, ŽEMAIČIAI DAR PRIDEDA ALYVOS IR TUJOS RYKŠTĘ. KITUR ŠVENTINAMI ŽILVIČIO, KARKLO, GLUOSNIO KAČIUKŲ. RYTŲ LIETUVOJE PRIE "KAČIUKŲ" PRIDERINA ĄŽUOLO ŠAKELĘ SU PERNYKŠČIAIS LAPAIS.

SENIAU VERBĄ SURIŠDAVO RAUDONU VILNONIU SIŪLU, KURIS PAŠVENTINUS ĮGYDAVO GYDOMŲJŲ GALIŲ. LIETUVOS KAIME ŠVENTINTA VERBA BŪDAVO LAIKOMA IKI KITŲ VERBINIŲ LABAI PAGARBIAI - KRIKŠTASUOLĖJE, UŽKIŠUS UŽ ŠVENTŲ PAVEIKSLŲ. JA PASMILKOMA, UŽĖJUS GRĖSMINGAM AUDROS DEBESIUI, IŠGENANT GALVIJUS PIRMAI GANIAVAI, APŽIŪRINT PO ŽIEMOS BITELES. JOS NUBRAUKTŲ SPYGLIUKŲ ĮMAIŠOMA Į PARENGTĄ SĖJAI SĖKLĄ.

O VILNIUJE VERBOS PAČIOS GRAŽIAUSIOS, NIEKUR KITUR TOKIŲ NEPAMATYSI. JOS RIŠAMOS IŠ DAUGYBĖS DŽIOVINTŲ AUGALŲ. MOKSLININKAI MANO, KAD VERBOS - PROSENOVIŠKAS GYVYBĖS MEDŽIO, ŠVENTOS ŽEMĖS IR UGNIES SIMBOLIS.

MANO VERBOS TOKIOS.

PARENGTA PAGAL http://www.straipsniai.lt/kitos_sventes/puslapis/5880 MEDŽIAGĄ.

2014 m. balandžio 11 d., penktadienis

OLIVIA IR ZIUZĖ


SVEIKI!


ŠIANDIEN, PO VELYKŲ ATOSTOGŲ, LOGOPEDEI PASAKOJAU SAVO NUOTYKIUS.

SUSIRADAU NAUJĄ DRAUGĘ VARDU OLIVIA. APSILANKĘS JOS SVETAINĖJE GALI PAŽAISTI VISOKIŲ ŽAIDIMŲ, PAŽIŪRĖTI FILMUKŲ.


http://www.nickjr.com/kids/olivia/

PERSKAIČIAU KNYGĄ APIE KIAULĘ, KURI MĖGO SPAGEČIUS IR SUŽINOJAU, KAD BŪNA KIAULIŲ TRIUFELIŲ KNISIKIŲ, LAUKINIŲ KIAULIŲ IR NAMINIŲ KIAULIŲ.
KIAULĖ ZIUZĖ BESARMATĖ - NAMINĖ KIAULĖ. JI JAU SENOKAI GYVENO PAS ŪKININKUS MAJERIUS IR
LABAI MĖGO SPAGEČIUS. VIS STOVĖDAVO PRIE DIENDARŽIO TVOROS IR DAIRYDAVOSI SPAGEČIŲ. PONIA MAJER MANĖ, KAD GYVULYS YRA STEBUKLINGAS IR IŠPILDYS VISUS JOS NORUS. KOKIA IŠ TIKRŲJŲ BUVO ZIUZĖ IR KAS DARĖ STEBUKLUS, SUŽINOSITE PASKAITĘ KNYGELĘ.

2014 m. balandžio 9 d., trečiadienis

MOČIUTĖS KIEME


SVEIKI!


PABUDO RYTE LIEŽUVĖLIS IR PASIRĄŽĖ (IŠKIŠTI LIEŽUVĮ, ĮTRAUKTI).
PASIŽIURĖJO AUKŠTYN (PAKELTI LIEŽUVĮ) – SAULUTĖ ŠVIEČIA, PAŽIŪRĖJO ŽEMYN (NULEISTI LIEŽUVĮ) – VISUR SAUSA, BALOS IŠDŽIŪVĘ, GALIMA EITI Į MOČIUTĖS KIEMĄ PAS SAVO DRAUGUS – GYVULĖLIUS.
BET NEGRAŽU IŠEITI NESUSITVARKIUS.
LIEŽUVĖLIS IŠSIVALĖ DANTUKUS (“VALYTI” APATINIUS-VIRŠUTINIUS DANTIS),
NUSIPRAUSĖ BURNYTĘ (APLAIŽYTI LŪPAS) IR IŠBĖGO MOČIUTĖS KIEMAN.
O KIEMAS PILNAS GYVULIŲ.
PIRMIAUSIA LIEŽUVĖLIS SUSITIKO PARŠIUKĄ (ŠITA PASAKA NE APIE MANE) IR SU JUO PASISUPO ANT SŪPYNIŲ (PAKELTI-NULEISTI LIEŽUVĮ),
PASKUI SU OŽIUKU PABĖGIOJO PO KIEMĄ (“MALŪNĖLIS”).
VISIEMS BUVO LINKSMA IR JIE LABAI SMAGIAI PAŠOKO (CAKSĖTI LIEŽUVIU).


ATSIMENAT, KAS BUVO PASAKĖLĖJ PAMINĖTA? ATRINKITE.
KAŽKAS ATSITIKO TAM PARŠELIUI...