2014 m. birželio 23 d., pirmadienis

JONINĖS


SVEIKI!

AR ŽINOTE, KAS ČIA?
TAI - PAPARTIS. JONINIŲ NAKTĮ IEŠKOSIU JO ŽIEDO.
(JAU BEVEIK PAMAČIAU, KURIOJE VIETOJE JIS IŠAUGS.)


PAPARČIO ŽIEDAS PRAŽYSTA VIDURNAKTĮ, TRUMPĄ AKIMIRKĄ. JIS PASIRODO TIK GERIEMS ŽMONĖMS IR TIK KARTĄ GYVENIME. SURADĘS ŽIEDĄ, ŽMOGUS TAMPA NE TIK TURTINGAS, BET IR VISAŽINĄS, SUPRANTA, KĄ GYVULIAI IR AUGALAI ŠNEKA. KAI RASIU PAPARČIO ŽIEDĄ, SURASIU IR LOBĮ, GERAI MOKYSIUOSI IR BŪSIU LABAI LAIMINGAS.
MAN PASAKOJO, KAD SENOVĖJE JONINES PRADĖDAVO ŠVĘSTI BIRŽELIO GALE, KAI SAULĖ PASIEKIA AUKŠČIAUSIĄ TAŠKĄ IR BŪNA TRUMPIAUSIA NAKTIS. ŠIUO METU VISI AUGALAI PASIEKIA DIDŽIAUSIO VEŠLUMO, GYVASTINGUMO, KUPOS.
ŠVĘSDAVO 14 DIENŲ IR VADINO VAINIKŲ ŠVENTE ARBA VIEŠĖMIS. DAR RASOMIS. TIK XIX ŠIMTMEČIO PABAIGOJE JĄ IMTA ŠVĘSTI BIRŽELIO 24 DIENĄ, ŠVENTO JONO DIENĄ IR VADINTI JONINĖMIS.

ŠVENTĖS IŠVAKARĖSE JAUNIMAS IŠ GANYKLŲ ANKŠČIAU PARGINDAVO GYVULIUS IR UŽDARYDAVO TVARTE. ANT TVORŲ PRIEŠ TVARTO DURIS PRIKAIŠIODAVO DAGIŲ, DILGĖLIŲ ARBA TVARTO DURIS APKAIŠIODAVO ŠERMUKŠNIO ŠAKOMIS, KAD EINANČIOS PAS GYVULIUS RAGANOS SUSIBADYTŲ, IŠSIGĄSTŲ ŠERMUKŠNIO (ŠERMUKŠNIUI LIETUVIŲ TIKĖJIMUOSE TEIKIAMA APSAUGINĖ GALIA). KAI KUR TVARTO DURIS UŽREMDAVO AKĖČIOMIS, O PRIE SLENKSČIO PADĖDAVO VEIDRODĖLĮ IR KLUMPES, KAD RAGANA, SAVE PAMAČIUSI, PASIBAISĖTŲ, O BĖGDAMA UŽKLIŪTŲ UŽ KLUMPIŲ IR KOJAS IŠSISUKINĖTŲ. NUO TVORŲ NUIMDAVO PUODUS, KAD NEBŪTŲ Į KĄ RAGANOMS MELŽTI.

BUVO TIKIMA, KAD JONINIŲ IŠVAKARĖSE SURINKTI ŽOLYNAI GERIAUSIA TINKA VAISTAMS, ATNEŠA ŽMOGUI LAIMĘ IR SVEIKATĄ. TUO METU VISI STENGĖSI PRISIRIŠTI VANTŲ, NES JAUNOS ŠAKELĖS SUDŽIŪSTA KARTU SU LAPAIS IR NEBYRA. ŽOLYNŲ RINKIMAS VADINAMAS KUPOLIAVIMU, O SURINKTOS PUOKŠTĖS – KUPOLĖMIS. BUVO MANOMA, KAD KUPOLĖS GALI APSAUGOTI NUO GAISRO, PIKTŲ JĖGŲ, TODĖL JOMIS PUOŠĖ NAMUS, KAIŠĖ PASTOGES.

JAUNIMAS IR VYRESNI ŽMONĖS SUSIRINKDAVO GRAŽIAUSIOSE VIETOSE – ANT KALVELIŲ, PAUPIUOSE, PAMIŠKĖSE, ATSINEŠDAVO MAISTO IR VISI VAIŠINDAVOSI. SUKURDAVO DIDELĮ LAUŽĄ ARBA UŽDEGDAVO STEBULĘ. STEBULĘ UŽMAUDAVO ANT DIDELĖS KARTIES IR, APIPYLĘ DEGUTU, PADEGDAVO. KUO DIDESNĮ PLOTĄ APŠVIES UGNIS, TUO GERESNIS BUS JAVŲ DERLIUS. MERGINOS PASIDABINDAVO GALVAS GRAŽIAUSIŲ ŽOLYNŲ VAINIKAIS. VISI ŠOKDAVO,
ŠOKINĖDAVO PER LAUŽĄ IR DAINUODAVO SMAGIAS DAINAS.

JAUNIMAS TĄ NAKTĮ NEMIEGODAVO IKI PAT AUŠROS, NES KAS ŠVENTĖS NAKTĮ NEUŽMIGS, ĮGIS GYDOMOSIOS GALIOS.
PAGAL ttp://www.straipsniai.lt/jonines/puslapis/3224

IR AŠ VISĄ NAKTĮ NEMIEGOSIU. BŪTINAI PASIIMSIU SŪRIO, KAD NEIŠALKČIAU.
ŠVENTEI IŠMOKAU DAINĄ:

2014 m. birželio 20 d., penktadienis

VASAROS SPORTO STOVYKLA


SVEIKI!


VASARĄ SMAGU. VISĄ SAVAITĘ PRAMOGAVOME. DARŽELYJE BUVO VASAROS SPORTO STOVYKLA.

PIRMĄ DIENĄ MES ŠOKOME.


ANTRĄ DIENĄ STATĖME SMĖLIO PILIS.


TREČIĄ DIENĄ LAUKE LIJO. O SALĖJE VYKO JOGA.


KETVIRTĄ DIENĄ ŽAIDĖM FUTBOLĄ, KREPŠINĮ, TINKLINĮ.


O PENKTĄ DIENĄ BUVO SMAGIAUSIA, MAUDĖMĖS.


AR NEUŽMIRŠOTE, KAIP VADINASI SAVAITĖS DIENOS?
PIRMA DIENA - ...
ANTRA DIENA - ...

SPĖKIT, KĄ VEIKĖM KETVIRTADIENĮ.

2014 m. birželio 11 d., trečiadienis

PIEMENĖLIŲ DIENOS


SVEIKI!

BAIGĖSI MOKSLO METAI. LOGOPEDĖ PASAKĖ:
- DABAR GALĖSIME EITI PIEMENAUT.
AŠ NUSIMINIAU, NES ŽINAU, KAD PIEMENĖLIŲ DIENOS LIŪDNOS BŪDAVO.

MES PASISKIRSTĖM VAIDMENIS (VISI BUVOM PIEMENĖLIAI, O LOGOPEDĖ - ŠEIMININKĖ) IR IŠMOKOM EILĖRAŠČIUS. ŠTAI KAIP BUVO...

ANKSTI RYTĄ ŠEIMININKĖ ŽADINA PIEMENĖLĮ:

- O PIEMENĖLI, KELK, GEGUTĖLĖ KUKUOJ`,

O KELK, O KELK, GEGUTĖLĖ KUKUOJ`,

KUKŪ, KUKŪ, KUKŪ, KUKŪ...
SUNKU RYTĄ PIEMENĖLIAMS KELTIS:

- SAULELE, MOTULE, UŽTEKĖK, UŽTEKĖK!

MES MAŽI PIEMENUKAI,

MŪSŲ TRUMPI MARŠKINUKAI,

MUMI LABAI ŠALTA, ŠALTA…
(ŠITĄ SAKĖ VAIVA.)

- AŠ IŠGINSIU ANKSTI RYTELĮ,

AUŠTA DIENELĖ, ŠVIESI DIENELĖ.

AŠ IŠGINSIU ANKSTI RYTELĮ,

NEI KOJELĖS AUTA, NEI BURNELĖ PRAUSTA,

NEI GALVELĖ ŠUKUOTA.


- SAULELE, MOTULE, UŽTEKĖK, UŽTEKĖK!

AŠ, MAŽIUKAS PIEMENUKAS,

ANT KUPSTELIO SĖDĖDAMAS,

RANKOJ RYKŠTĘ TURĖDAMAS,

SUŠALAU, SUŠALAU.

KAD SUŠILTUME, DARĖME BALSĄ ŠILDANČIUS PRATIMUS: SSSSSSS…ŠŠŠŠŠŠŠ…
BET NELABAI SUŠILOM...

- UTITITI, ŠALTA, PYRAGAI NEMALTA,

TURGUN NEVAŽIUOTA, OŽKA NEPARDUOTA.

PARDUOSIM OŽKELĘ, PIRKSIM KEPURĖLĘ.

KEPURĖLĖ ŠILTA, ZUIKIO VILNŲ VELTA.

- UŽVILK MAN, SAULELE, LININĮ ŠVARKELĮ.

AŠ NORIU SU TAVIM KELIAUTI Į ŠALĮ,

KUR TU SUTINKI DIENĄ – SKAISČIĄ IR ŽALIĄ

SU PAUKŠČIŲ IR VAIKŲ BALSAIS.
- SAULĖ SIUVO MARŠKINAIČIUS,
MĖNUO DŪRĖ RANKOVAITES.

KAI VĖJELIS PRANEŠIOS,

PIEMENĖLIAMS DOVANOS.
(ŠITĄ SAKĖ RIUKAS)
NELINKSMA. TIESA?

PASKUI KALBĖJOMĖS APIE ŽMONIŲ GYVENIMĄ DABAR IR SENIAU.
DABAR ŽMONĖS VAŽINĖJA AUTOMOBILIAIS, TRAUKINIAIS, SKRAIDO LĖKTUVAIS. DRABUŽIUS, MAISTĄ, PERKA PARDUOTUVĖSE, NAMUOSE VISADA ŠILTA IR ŠVIESU, NES BET KADA GALIMA ĮJUNGTI ŠVIESĄ, O ŽIEMĄ ŠILDO RADIATORIAI.
O SENIAU ŽMONĖS VAŽINĖJO VEŽIMAIS, JOJO ARKLIAIS, BET DAŽNIAUSIA KULNIUODAVO PĖSTI. DRABUŽIUS IR VISĄ MAISTĄ GAMINDAVOSI PATYS, NES AUGINO JAVUS IR DARŽOVES, LAIKĖ GYVULIUS IR TURĖJO DAUG VISOKIŲ DARBO ĮRANKIŲ. ELEKTROS NEBUVO, TODĖL PASIŠVIESDAVO ŽVAKĖMIS ARBA ŽIBALINĖMIS LEMPOMIS, O ŽIEMĄ ŠILTA BŪDAVO TIK TADA, KAI UŽKURDAVO KROSNĮ.

BET ĮDOMIAUSIA BUVO KALBĖTI APIE MOKYKLĄ.

PASIRODO, SENIAU
MAŽUS VAIKUS PRIŽIŪRĖDAVO MAMOS, MOČIUTĖS IR VYRESNI BROLIAI AR SESĖS.
DIDESNI MOKĖSI, BET NE MOKYKLOSE, O NAMUOSE. Į NAMUS ATEIDAVO DARAKTORIUS (TAIP VADINDAVO MOKYTOJĄ) IR MOKYDAVO VAIKUS PAŽINTI IR RAŠYTI RAIDELES, SLEBIZAVOTI SKIEMENIS IR ŽODŽIUS. O RAŠYDAVO ANGLIUKU IŠ KROSNIES ANT MEDŽIO LENTELĖ
S, NES NET PIEŠTUKAI BUVO LABAI BRANGŪS.

PABANDĖME IR MES: TRAUKĖME RAIDŽIŲ KORTELES, IR SUDĖJĘ SLEBIZAVOJOM:
S IR Y - SY, L IR O - LO, A IR M - AM
...

STAIGA PASIGIRDO ARKLIO ŽVENGIMAS.
ATJOJO DAR VIENAS PIEMENĖLIS ANT MEDINIO ARKLIUKO. (TAI BUVAU AŠ!)

- JOJA JOJA JONAS, ŠIAUDINIS ŽIPONAS.

KAI PONAS NUJOJO, ŠIAUDAI NULAKIOJO.

VISI CAKSĖJOM LIEŽUVIAIS, O PASKUI - “TRRRRR!..”
NUSPRENDĖME PAILSĖTI IR PAŽAISTI “KUR JOJI, JONAI, KĄ PIRKSI PONAI?”
KLAUSIANT “KĄ PIRKSI, JONAI?..” KAS NORS TRAUKĖ KORTELĘ SU PAVEIKSLĖLIU, PAVADINO APIBENDRINANČIU ŽODŽIU. O VISI SUGALVOJO ŽODŽIŲ APIBENDRINANČIAI SĄVOKAI.
KUR JOJI, JONAI? Į TURGŲ, PONAI.
KĄ PIRKSI, JONAI? GĖLIŲ PIRKSIU, PONAI.

VAIKAI VARDINO:
ŽIBUČIŲ, ROŽIŲ, GVAZDIKŲ...
AŠ SUGALVOJAU PAVADINIMĄ "DOBILAS", NES PATINKA KIEME RASTI KETURLAPIŲ IR PENKIALAPIŲ DOBILŲ.

REIKĖJO PRIGALVOTI VISOKIŲ DALYKŲ: VAISIŲ, DARŽOVIŲ, GYVULIŲ, MAISTO, DRABUŽIŲ, BALDŲ, ŽAISLŲ...


PASKUI VIENAS PIEMENĖLIS
PASIŪLĖ ŽAIDIMĄ “AKLA VIŠTA”.
VAIKAI UŽRIŠTOMIS AKIMIS APČIUOPĖ RAIDĘ, PASAKĖ IR SUGALVOJO ŽODĮ SU ATITINKAMU GARSU. PASKUI ANGLIUKAIS RAŠĖ TĄ RAIDĘ.

PASKUI TRAUKĖME PAVEIKSLĖLIUS IR Į LANGELIUS RAŠĖME PAVADINIMUS
: PIEMUO, BITĖ, MEŠKA, ZUIKIS...PARAŠĘS ŽODĮ, SAKĖME SKAIČIUOTĘ SU TUO ŽODŽIU.
LABIAUSIA PATIKO TOKIOS SKAIČIUOTĖS:
VIRĖ ZUIKIS KOPŪSTUS,
NEĮDĖJO DRUSKOS,

BĖGO VYRAI PARAGAUTI

IR NUSVILO ŪSUS.

ĖJO VYRAI MEŠKERIOTI
IR PAMATĖ ŠEŠKĄ.
METĖ ADATĄ Į JŪRĄIR NUDŪRĖ MEŠKĄ.
BITUTYTE, BITUTYTE,
SALDI TAVO UODEGYTĖ,
KAD PAGAUČIAU, PARAGAUČIAU,

KAD PAVYČIAU, PALAIŽYČIAU.

BAIGĘ SAVO MOKSLUS, GAVOME PO TIKRĄ ADATĄ IR SIŪLO IR SIUVOME, KĄ NORĖJOM. MAN IŠĖJO KAŽKOKS MAIŠELIS SŪRIUI ĮSIDĖTI.
SUNKU SIŪTI.

PASKUI VIENAS PIEMENĖLIS SAKO:

- STOVI PIEMENYS ANT TAKO,
VIENAS JŲ NEDRĄSIAI SAKO:

KAS IK
` DEŠIMT SUSKAIČIUOS,
TAS VISUS MUS IŠVADUOS.

BĖGSIM SLĖPTIS, KAS KUR GALI,

IR UŽLEISIM TAKO DALĮ -

VIENS, DU, TRYS…


KAI TIK PASAKĖ ŠITĄ SKAIČIUOTĘ, VISI IŠSILAKSTĖM IR PASISLĖPĖM.


ŠEIMININKĖ VOS PRIVILIOJO MUS VAIŠĖMIS
, NES JAU BUVOME IŠALKĘ.
RAGAVOME SŪRIO IR NAMINĖS GIROS. MANAU, KAD IR SENIAU ŽMONĖMS PATIKO GYVENTI, JEI TURĖJO
TOKIŲ GARDŽIŲ SKANĖSTŲ.

2014 m. birželio 1 d., sekmadienis

MAN - ŠEŠERI!


SVEIKI!


ŠIANDIEN - MANO GIMTADIENIS, SUKANKA ŠEŠERI!

AŠ PASIKVIESIU DAUG DRAUGŲ, NES GIMIAU LABAI REIKŠMINGĄ DIENĄ - TARPTAUTINĘ VAIKŲ GYNIMO DIENĄ!

JAU SUGALVOJAU SVEIKINIMĄ VISIEMS VAIKAMS:


-->
…AŠ TURIU TEISĘ GYVENTI NIEKO NEBIJODAMAS… AŠ TURIU TEISĘ GYVENTI SU SAVO MAMA IR TĖVELIU… KAI AŠ SERGU, MAN TURI BŪTI SUTEIKTA MEDICINOS PAGALBA… AŠ TURIU TEISĘ LANKYTI DARŽELĮ IR MOKYKLĄ… NIEKAM NEVALIA MANĘS MUŠTI… VISI VAIKAI YRA SVARBŪS… AŠ TURIU TEISĘ SAKYTI TAI, KĄ GALVOJU… AŠ TURIU TEISĘ ŽAISTI…