2014 m. birželio 23 d., pirmadienis

JONINĖS


SVEIKI!

AR ŽINOTE, KAS ČIA?
TAI - PAPARTIS. JONINIŲ NAKTĮ IEŠKOSIU JO ŽIEDO.
(JAU BEVEIK PAMAČIAU, KURIOJE VIETOJE JIS IŠAUGS.)
PAPARČIO ŽIEDAS PRAŽYSTA VIDURNAKTĮ, TRUMPĄ AKIMIRKĄ. JIS PASIRODO TIK GERIEMS ŽMONĖMS IR TIK KARTĄ GYVENIME. SURADĘS ŽIEDĄ, ŽMOGUS TAMPA NE TIK TURTINGAS, BET IR VISAŽINĄS, SUPRANTA, KĄ GYVULIAI IR AUGALAI ŠNEKA. KAI RASIU PAPARČIO ŽIEDĄ, SURASIU IR LOBĮ, GERAI MOKYSIUOSI IR BŪSIU LABAI LAIMINGAS.
MAN PASAKOJO, KAD SENOVĖJE JONINES PRADĖDAVO ŠVĘSTI BIRŽELIO GALE, KAI SAULĖ PASIEKIA AUKŠČIAUSIĄ TAŠKĄ IR BŪNA TRUMPIAUSIA NAKTIS. ŠIUO METU VISI AUGALAI PASIEKIA DIDŽIAUSIO VEŠLUMO, GYVASTINGUMO, KUPOS.
ŠVĘSDAVO 14 DIENŲ IR VADINO VAINIKŲ ŠVENTE ARBA VIEŠĖMIS. DAR RASOMIS. TIK XIX ŠIMTMEČIO PABAIGOJE JĄ IMTA ŠVĘSTI BIRŽELIO 24 DIENĄ, ŠVENTO JONO DIENĄ IR VADINTI JONINĖMIS.

ŠVENTĖS IŠVAKARĖSE JAUNIMAS IŠ GANYKLŲ ANKŠČIAU PARGINDAVO GYVULIUS IR UŽDARYDAVO TVARTE. ANT TVORŲ PRIEŠ TVARTO DURIS PRIKAIŠIODAVO DAGIŲ, DILGĖLIŲ ARBA TVARTO DURIS APKAIŠIODAVO ŠERMUKŠNIO ŠAKOMIS, KAD EINANČIOS PAS GYVULIUS RAGANOS SUSIBADYTŲ, IŠSIGĄSTŲ ŠERMUKŠNIO (ŠERMUKŠNIUI LIETUVIŲ TIKĖJIMUOSE TEIKIAMA APSAUGINĖ GALIA). KAI KUR TVARTO DURIS UŽREMDAVO AKĖČIOMIS, O PRIE SLENKSČIO PADĖDAVO VEIDRODĖLĮ IR KLUMPES, KAD RAGANA, SAVE PAMAČIUSI, PASIBAISĖTŲ, O BĖGDAMA UŽKLIŪTŲ UŽ KLUMPIŲ IR KOJAS IŠSISUKINĖTŲ. NUO TVORŲ NUIMDAVO PUODUS, KAD NEBŪTŲ Į KĄ RAGANOMS MELŽTI.

BUVO TIKIMA, KAD JONINIŲ IŠVAKARĖSE SURINKTI ŽOLYNAI GERIAUSIA TINKA VAISTAMS, ATNEŠA ŽMOGUI LAIMĘ IR SVEIKATĄ. TUO METU VISI STENGĖSI PRISIRIŠTI VANTŲ, NES JAUNOS ŠAKELĖS SUDŽIŪSTA KARTU SU LAPAIS IR NEBYRA. ŽOLYNŲ RINKIMAS VADINAMAS KUPOLIAVIMU, O SURINKTOS PUOKŠTĖS – KUPOLĖMIS. BUVO MANOMA, KAD KUPOLĖS GALI APSAUGOTI NUO GAISRO, PIKTŲ JĖGŲ, TODĖL JOMIS PUOŠĖ NAMUS, KAIŠĖ PASTOGES.

JAUNIMAS IR VYRESNI ŽMONĖS SUSIRINKDAVO GRAŽIAUSIOSE VIETOSE – ANT KALVELIŲ, PAUPIUOSE, PAMIŠKĖSE, ATSINEŠDAVO MAISTO IR VISI VAIŠINDAVOSI. SUKURDAVO DIDELĮ LAUŽĄ ARBA UŽDEGDAVO STEBULĘ. STEBULĘ UŽMAUDAVO ANT DIDELĖS KARTIES IR, APIPYLĘ DEGUTU, PADEGDAVO. KUO DIDESNĮ PLOTĄ APŠVIES UGNIS, TUO GERESNIS BUS JAVŲ DERLIUS. MERGINOS PASIDABINDAVO GALVAS GRAŽIAUSIŲ ŽOLYNŲ VAINIKAIS. VISI ŠOKDAVO,
ŠOKINĖDAVO PER LAUŽĄ IR DAINUODAVO SMAGIAS DAINAS.

JAUNIMAS TĄ NAKTĮ NEMIEGODAVO IKI PAT AUŠROS, NES KAS ŠVENTĖS NAKTĮ NEUŽMIGS, ĮGIS GYDOMOSIOS GALIOS.
PAGAL ttp://www.straipsniai.lt/jonines/puslapis/3224

IR AŠ VISĄ NAKTĮ NEMIEGOSIU. BŪTINAI PASIIMSIU SŪRIO, KAD NEIŠALKČIAU.
ŠVENTEI IŠMOKAU DAINĄ:

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą