2014 m. gegužės 28 d., trečiadienis

VEIDRODINIS SPINDESYS


SVEIKI!


TURIU TIEK DAUG NAUJIENŲ! TIEK NAUJIENŲ! NĖ NEŽINAU, NUO KO PRADĖTI...

PIEŠTUKAS PARAŠĖ MAN LAIŠKĄ! ŠTAI, KĄ JIS RAŠO:


JAM GERAI SEKASI. JAU SUSIRADO DRAUGŲ IR VISKĄ SUPRANTA, KAI KARTU ŽAIDŽIA KAMUOLIU AR SLĖPYNIŲ, AR NET PIEŠIA.

TIK AŠ NESUPRANTU, KAM PIEŠTUKUI REIKALINGAS MAUDYMOSI KOSTIUMĖLIS IR PAPLŪDIMIO KREPŠELIS?

IR DAR GALVOJU, KAD PIEŠTUKAS BLOGAI RAŠO.
TIKRIAUSIA JIS BE PAGALBOS RAŠĖ LAIŠKĄ, TODĖL
UŽMIRŠO, KAD SKAITOM IR RAŠOM IŠ VIRŠAUS Į APAČIĄ IR IŠ KAIRĖS Į DEŠINĘ.
LOGOPEDĖ SAKO, KAD TOKS RAŠTAS YRA VEIDRODINIS SPINDESYS. TAIP KARTAIS RAŠO KAIRIARANKIAI.

BET GALI BŪTI IR BLOGIAU.
KITI VAIKAI
 • NESKIRIA ASMENINĖS IR BENDROS ERDVĖS,
 • JIEMS SUNKU SKIRTI DEŠINĘ IR KAIRĘ KŪNO PUSĘ,
 • SUNKU ATPAŽINTI ANT KŪNO PIEŠIAMAS FIGŪRAS,
 • SUNKU NUSAKYTI JUDĖJIMO KRYPTĮ (PIRMYN, ATGAL, DEŠINĖN, KAIRĖN),
 • SUNKU NUSAKYTI KŪNO PADĖTĮ IR JUDĖJIMO KRYPTĮ DAIKTŲ ATŽVILGIU (STALO KAIRĖJE, DEŠINĖJE IR KT.),
 • SUNKU ORIENTUOTIS GRUPĖJE ARBA KLASĖJE, POPIERIAUS LAPE, KNYGOJE, SĄSIUVINYJE, GAUBLYJE, PLANUOSE IR DAR DAUG KUR,
 • SUNKU RAŠYTI IŠ KAIRĖS Į DEŠINĘ,
 • VAIKAI LINKĘ SUKEISTI RAIDES ŽODŽIUOSE, SKAIČIUS STULPELIUOSE,
 • SUNKIAI PERPRANTA LAIKRODŽIO RODYKLIŲ PADĖTĮ CIFERBLATE,
 • SUNKIAI DEDA ŽODĮ RAIDĖ PO RAIDĖS,
 • BLOGAI PAKARTOJA PAPRASČIAUSIUS RITMUS,
 • PRASTAI SUDARO EILES PAGAL DYDĮ,
 • KALBA MONOTONIŠKAI IR PRASTAI ARTIKULIUOJA.
JIEMS LABAI SUNKU MOKYKLOJE, KAI REIKIA RAŠYTI, SKAITYTI IR NET SKAIČIUOTI.
BET LOGOPEDĖ SAKĖ, JOG GALIMA PRIGALVOTI VISOKIŲ ŽAIDIMŲ, KAD VAIKAMS BŪTŲ LENGVIAU ATSKIRTI, KUR VIRŠUS, KUR APAČIA, KUR KAIRĖ, O KUR DEŠINĖ.

2014 m. gegužės 26 d., pirmadienis

MAUGLIS


SVEIKI!


MAN LABAI PATINKA FILMUKAS APIE MAUGLĮ, KURIS GYVENO DŽIUNGLĖSE TARP ŽVĖRIŲ.
IR AŠ NORĖČIAU BŪTI MAUGLIU, GREITAI BĖGIOTI IR VIKRIAI KARSTYTIS MEDŽIAIS. IR DAR NORĖČIAU NUGALĖTI TĄ PIKTĄ TIGRĄ. BŪTŲ LABAI SMAGU.http://www.supercoloring.com/wp-content/main/2008_12/mowgli-gives-a-torch-to-shere-khan-coloring-page.jpg

BET LOGOPEDĖ SAKĖ, KAD VAIKAI, UŽAUGĘ SU ŽVĖRIMIS, NEBŪNA TOKIE, KAIP RODO FILMUKAS. JIE BŪNA PANAŠESNI Į TUOS ŽVĖRIS, NEI Į ŽMONES, NES TIK
BENDRAUDAMI SU ŽMONĖMIS MAŽI VAIKAI PAMAŽU IŠMOKSTA ATLIKTI ĮVAIRIUS VEIKSMUS, ĮGYJA ŽINIŲ, IŠMOKSTA KALBĖTI.
KALBA – PAGRINDINĖ IR TIK ŽMONĖMS BŪDINGA BENDRAVIMO PRIEMONĖ.
VAIKO KALBA PAGAL TAM TIKRUS DĖSNIUS FORMUOJASI IR TOBULĖJA TIK TUOMET, JEI JĮ NUOLAT SUPA ŽMONĖS.

NEPILNAVERTĖ KALBINĖ VEIKLA NEIGIAMAI VEIKIA PAŽINTINIŲ FUNKCIJŲ, INTELEKTO, EMOCIJŲ, VALIOS, DĖMESIO LAVĖJIMĄ.
DAŽNI GIRDIMOJO, REGIMOJO SUVOKIMO SUTRIKIMAI. BŪDINGA NEPILNAVERTĖ KALBINĖ ATMINTIS, SKURDI VAIZDUOTĖ, GREITAS IŠSEKIMAS, MENKAS GEBĖJIMAS SAVARANKIŠKAI ORGANIZUOTI VEIKLĄ MOKOMŲJŲ UŽDUOČIŲ ATLIKIMUI. NEPAKANKAMAS MOTYVACIJŲ LYGIS, RIBOTI INTERESAI. SOCIALINIO ELGESIO SUNKUMAI, PVZ., ADAPTACIJA NAUJAME KOLEKTYVE. NERETAI PASTEBIMOS SILPNIAU IŠREIKŠTOS EMOCIJOS, ABEJINGUMAS, SAVIKONTROLĖS SUNKUMAI, YPAČ KONFLIKTINĖSE SITUACIJOSE, AGRESYVUMAS, VERKSMAS. NEPALANKI SOCIALINĖ APLINKA SUTRIKDO VAIKO RAIDĄ, NORMALIĄ KALBOS PLĖTOTĘ, TUO PAČIU IR SAVIRAIŠKOS ĮGŪDŽIUS.
SUAUGUSIAJAM NEBENDRAUJANT SU VAIKU, VAIKO GYVENIMAS TAMPA SKURDUS IR PRIMITYVUS.
MOKSLININKAI SAKO, KAD NET SUAUGĘS ŽMOGUS, NUOLAT BŪDAMAS IZOLIUOTAS, PAMAŽU PRARANDA POREIKĮ IR GEBĖJIMĄ BENDRAUTI, GALI DALINAI PAMIRŠTI KALBĄ.

O 1799 M. PRANCŪZIJOJE, AVEIRONO MIŠKUOSE, BUVO RASTAS 11-12 METŲ BERNIUKAS, KURIS ELGĖSI KAIP ŽVĖRIS IR BUVO MAŽAI PANAŠUS Į ŽMOGŲ. PSICHIATRAI DIAGNOZAVO ŽYMŲ PROTINĮ ATSILIKIMĄ. DIDELIŲ PASTANGŲ DĖKA BERNIUKUI SUSIFORMAVO NEMAŽAI SANITARINIŲ-HIGIENINIŲ ĮGŪDŽIŲ, JIS IŠMOKO PAJUSTI PAVOJŲ, BAIMĘ. PRADĖJO PAŽINTI DAIKTUS PAVEIKSLĖLIUOSE, ATPAŽINO KAI KURIUOS ŽODŽIUS. LABAI PRISIRIŠO PRIE AUKLĖS, TAČIAU NEĮGIJO JOKIŲ KALBĖJIMO ĮGŪDŽIŲ IR NEIŠMOKO ŠYPSOTIS.

BAISU! GERIAU NEBŪSIU MAUGLIU.
BET PER ATOSTOGAS SPALVINSIU PAVEIKSLĖLIUS APIE MAUGLĮ:
http://www.supercoloring.com/pages/mowgli-gives-a-torch-to-shere-khan/

2014 m. gegužės 14 d., trečiadienis

SUSIPAINIOJAU


SVEIKI!


SUSIPAINIOJAU, REIKĖJO SAKYTI "VEIDRODINIS ATSPINDYS"...
BANDŽIAU TAIP RAŠYTI, SUNKIAI SEKĖSI.LOGOPEDĖ SAKĖ, KAD TOKIOS PRATYBOS NAUDINGOS PROTO MANKŠTAI.

O TIE VAIKAI, KURIE NUOLAT SUSIPAINIOJA, TURĖTŲ ŽAISTI TOKIUS ŽAIDIMUS:

 • ŽAISTI VISOKIUS LOTO, KUR REIKIA ATRINKTI IR UŽDENGTI ATITINKAMŲ DYDŽIŲ, FORMŲ, SPALVŲ FIGŪRAS.
 • GRETINTI APLINKOS DAIKTUS SU ATITINKAMOMIS FIGŪROMIS.
 • MOKYTIS ATPAŽINTI GERAI ŽINOMUS DAIKTUS, PAVAIZDUOTUS KONTŪRINE AR TAŠKINE KREIVE.
 • ATPAŽINTI KONTŪRINIUS DAIKTO ATVAIZDUS, KAI JIE TYČIA PERBRAUKTI PAPILDOMOMIS LINIJOMIS ARBA UŽDĖTI VIENAS ANT KITO.
 • MOKYTIS NUSAKYTI DAIKTŲ VIETĄ SAVO IR KITŲ DAIKTŲ ATŽVILGIU.
 • DEŠINIARANKIAMS DĖSTYTI DAIKTUS DEŠINE RANKA Į DEŠINĘ NUO SAVĘS, O KAIRIARANKIAMS - KAIRIĄJA Į KAIRĘ NUO SAVĘS.
 • VĖLIAU ŽAISTI ŽAIDIMUS, KUR REIKIA TIKSLIAI SKIRTI KAIRĘ IR DEŠINĘ.
 • DAR LABAI GERAI SUDĖLIOTI DAIKTO ATVAIZDĄ IŠ SUKARPYTŲ DALIŲ.
MAN ATRODO, LABAI TIKTŲ ŠITAS ŽAIDIMAS:GALI ŽAISTI IR VIENAS, IR SU DRAUGAIS. GALI MOKYTIS SPALVAS, GALI GEOMETRINES FIGŪRAS. ČIA YRA NET SMAGIŲ EILĖRAŠČIŲ.
AŠ MĖGSTU ŠITĄ ŽAIDIMĄ.

2014 m. gegužės 12 d., pirmadienis

PIEŠTUKAS IŠVAŽIUOJA


SVEIKI.


MAN
KARTAIS BŪNA LABAI LIŪDNA.

NESENIAI SUŽINOJAU, KAD MANO DRAUGAS PIEŠTUKAS IŠVAŽIUOJA Į OLANDIJĄ AR TAI ISLANDIJĄ. (AŠ TAI BIJOČIAU TEN GYVENTI. TEN NUOLAT IŠSIVERŽIA UGNIKALNIAI, BET KAŽKODĖL VISADA ŠALTA.)
ŽODŽIU, KAŽKUR TOLI TOLI...
IR NEŽINO, AR DAR KADA NORS SUGRĮŠ.

JIS TEN NETURĖS DRAUGŲ IR NEGALĖS KALBĖTI GIMTĄJA KALBA. PIEŠTUKAS SAKĖ, KAD MOKYKLOJE TYLĖS, NES NESUPRAS, KĄ KITI VAIKAI SAKO...
PIEŠTUKAS GALI GREITAI UŽMIRŠTI, KO MOKĖ LOGOPEDĖ. IR IŠ VISO GALI UŽMIRŠTI SUPRANTAMAI KALBĖTI, NES REIKĖS MOKYTIS... NEŽINAU, KAIP...

MAN SAKĖ, KAD VAIKAI GREITAI IŠMOKSTA SVETIMĄ KALBĄ, O SUAUGUSIEJI - DAUG LĖČIAU. TAI KĄ DARYS PIEŠTUKAS, KAI JAU IŠMOKS KAŽKAIP TEN, O MAMA DAR NEMOKĖS? KAIP JIE SUSIKALBĖS?

PIEŠTUKAS SAKĖ, KAD GIMTOSIOS KALBOS NEKETINA PAMIRŠTI, NES JI YRA DIDŽIAUSIA TAUTOS VERTYBĖ.
DAR SAKĖ, KAD SUSIRAS MOKYKLĖLĘ, KURIOJE LANKYSIS DAUG VAIKŲ, KALBANČIŲ TA PAČIA GIMTĄJA KALBA.

O TOKS JUSTINAS MARCINKEVIČIUS SAKĖ, KAD "KALBA, KURIA KALBAM IR KURIA DIDŽIUOJAMĖS, YRA MŪSŲ KALBA. JOJE UŽTENKA ŽODŽIŲ MEILEI IR NEAPYKANTAI, DŽIAUGSMUI IR LIŪDESIUI. JI NIEKAM NEGRASO IR NIEKO NEATSTUMIA. KAIP IR VISOS, JI NORI GYVENTI."


AŠ TIKĖSIUOSI, KAD PIEŠTUKAS KADA NORS SUGRĮŠ IR APLANKYS MANE, NES ČIA VISI JO DRAUGAI, TETOS IR MOČIUTĖS. VISI JO LABAI ILGĖSIS.


O DABAR NETURIU LAIKO. REIKIA MOKYTIS EILĖRAŠČIUS IR RUOŠTIS KALBOS ŠVENTEI, NES JAU GREITAI REIKĖS PASIRODYTI TĖVELIAMS, KĄ IŠMOKOME PER VISUS MOKSLO METUS.

2014 m. gegužės 5 d., pirmadienis

AFRIKIEČIAI


SVEIKI!


LOGOPEDĖ SAKĖ, KAD JAU MOKU S IR Z. DABAR MOKYSIMĖS AFRIKIEČIUS.

ŽINAU! AFRIKIEČIAI - PATYS LAIMINGIAUSI ŽMONĖS. JIE GYVENA NUOSTABIOJ ŠALY, AFRIKOJE, KUR VISADA ŠILTA. TEN YRA KALNŲ, DYKUMŲ, LIŪTŲ, DRAMBLIŲ IR ŽIRAFŲ. IR RAGANOSIŲ. TEN AUGA PATYS SKANIAUSI VAISIAI. TEN NET BULVĖS SALDŽIOS IR SALDAINIŲ PIRKTI NEREIKIA, NES GALIMA ATSIPJAUTI KAŽKOKIO AUGALO. IR JO SULTYS LABAI SALDŽIOS.
TIK KĄ MOKYTIS?.. AFRIKOJ VAIKAI BEVEIK NEINA Į MOKYKLĄ...

- LABAI LIŪDNA, KAD AFRIKOS VAIKAI NELANKO MOKYKLŲ. DAUGELIS JŲ NIEKADA NEIŠMOKS SKAITYTI IR RAŠYTI. BET DABAR NE APIE AFRIKIEČIUS
KALBĖSIME, O MOKYSIMĖS TARTI AFRIKATAS - PASAKĖ LOGOPEDĖ. - TAI TOKIE GARSAI, KURIE SUSIDEDA IŠ DVIEJŲ PRIEBALSIŲ: C (TAI YRA T IR S), Č (TAI YRA T IR Š), DZ IR DŽ.

VISAI NEĮDOMU. AŠ MOKU: SITRINA, ŠIAUPAS, ŽINSAI... O GAL NE?... JAU IR PATS SUPRATAU, KAD NEIŠEINA.

LOGOPEDĖ SAKO, KAD, NORINT IŠTARTI GARSĄ C, REIKIA PASIRUOŠTI TARTI T, PRISPAUSTI LIEŽUVĮ PRIE VIRŠUTINIŲ DANTUKŲ ALVEOLIŲ IR KAIP REIKIANT ŠVILPTELĖTI. TADA IŠEINA C: TSI - CI, TSE - CE, TSĖ - CĖ...

CENTAI, CUKRUS, CITRINA, CEMENTAS, CINAMONAS, CIP-CIP...
LABAI MAŽAI ŽODŽIŲ SU C PRISIMENU. AI, DAR VIŠČIUKAS CYPSIUS!O PASKUI MOKYSIMĖS Č, DZ IR DŽ.

2014 m. gegužės 2 d., penktadienis

DAINA MOTULEI


SVEIKI!


RUOŠIUOSI SVEIKINTI MAMĄ, NES LABAI LABAI JĄ MYLIU. MANO MAMA - PATI GERIAUSIA!
SEKMADIENĮ PADOVANOSIU TORTINIŲ GĖLIŲ.


IR DAR PADAINUOSIU LABAI GRAŽIĄ MOTULĖS DAINĄ:


ČIA DAINUOJA VIENA JAU UŽAUGUS MERGAITĖ, JULIJA JAČĖNAITĖ.

ILGAI MOKIAUSI, KAD NEUŽMIRŠČIAU NĖ VIENO ŽODELIO.